Welkom bij Hoogeveenvervoert

Onze vrijwilligers verzorgen vervoer voor burgers van Hoogeveen die vanwege een beperking

  • geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer,
  • niet in aanmerking komen voor WMO-vervoer of daar geen gebruik van kunnen of willen maken en
  • geen familie, vrienden of buren hebben die voor het gewenste vervoer kunnen zorgen.

Wij proberen hiermee een steentje bij te dragen aan het voorkomen van eenzaamheid, vooral nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen en niet in aanmerking komen voor de faciliteiten van een zorginstelling.

U bepaalt de bestemming. Het maakt niet uit of u een arts wilt bezoeken, naar het ziekenhuis moet, boodschappen wilt doen of gewoon op bezoek wil gaan bij familie of vrienden.
Het vervoer is niet gratis. De autokosten die wij en de vrijwilliger voor u maakt moeten vanzelfsprekend vergoed worden.
Zie de andere menuopties voor meer details en voor het aanvragen van een rit. Dat moet wel uiterlijk twee werkdagen vooraf!

                                                                                                                                        
                                                                                                                                  

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en protocollen | Donaties en giften